Familj och parterapi

Relationer - Parterapi - Familjeterapi


Samlevnadsproblem innebär ofta att man hamnat i ett negativt beteendemönster

i sin relation. Istället för att kunna lösa problem tillsammans, leder även mindre

frågor som städning, tvätt och större - som ekonomi, samliv och värderingar - till

stora och smärtsamma diskussioner, som parterna inte känner leder någon vart.

 

Ingen känner sig längre förstådd, uppskattad eller respekterad av den andra.

Det kan gå långt mellan stunderna då man upplever närhet, värme och glädje

tillsammans och gemensamma aktiviteter blir allt mer sällsynta.

 

Med tiden växer känslan av att inte längre kunna nå varandra eller förändra relationen.

Båda kan uppleva att de försökt att förändra och förbättra samspelet och vara mer kärleksfull mot den andra, men att

han/hon inte verkat vara intresserad.


En eller båda kan känna sig sårad och ledsen. Irritation och missnöje blir känslor som lätt väcks och det är svårt att

minnas den kärlek och uppskattning som fanns i början av relationen.

 

När avståndet i en relation känns långt, både fysiskt och psykiskt, kan intimitet - som att prata, hålla varandra i handen

eller att ha sex - bli komplicerat och olustigt. Olikheter i sexlust och lust till närhet och ömhet, kan också upplevas vara

en viktig orsak till relationsproblemen. Även svartsjuka, otrohet, chattande m m kan vara så stora problem i relationen

att man kan behöva hjälp av parterapi.

 

Parterapi

Vid gemensamma problem - t ex svårigheter i det sexuella samlivet eller ständiga konflikter - har man ofta stor nytta av

att gemensamt träffa terapeuten.

Efter 1-3 gemensamma samtal, får parterna träffa terapeuten enskilt 1-3 samtal och därefter åter samlas för några gemensamma samtal.

Precis som i individuell terapi, får paret hemuppgifter att arbeta med var och en för sig och tillsammans.

 

I parterapi ser vi på vad som förde er samman och vad som attraherade under den första perioden av förälskelsen.

Vi medvetandegör de - ofta outtalade - förväntningar som var och en hade med sig in i relationen. Det är inte ovanligt

att det är först vid en relationskris eller skilsmässa som de här förväntningarna blir medvetandegjorda.

 

Ni får var och en identifiera huvudsakliga problem i relationen, och presentera områden ni vill ändra hos er själva, hos

varandra och/eller i relationen i sig. Vi sätter mål och delmål.

 

Vi tittar också på er kommunikation med varandra och runt ämnen som t ex ekonomi, hushållssysslor, barnuppfostran,

fysisk närhet, tid tillsammans och tid var för sig. Detta återspeglar bägge parters förväntningar på relationen.

 

Individuell terapi

Ibland kan framför allt den ena parten i en relation uppleva svårigheter. Det kan röra sig om sexuell lust, trauman och

övergrepp, svartsjuka eller funderingar över relationens framtid. Då kan det vara bättre att träffa terapeuten för egen

del snarare än tillsammans med sin partner.

 

Familjeterapi

Det kan uppstå påfrestningar i alla relationer. Makar, sambos, föräldrar-barn, syskon, kollegor och vänner. Prövningar

och kriser kan uppkomma genom svårigheter i kommunikation, faktiska händelser och konflikter.

 

Vilka problemen än är och hur de än har uppkommit, är det viktigt att prata öppet om dem. Det är nödvändigt för att

kunna förstå sig själv och motparten. Ju tidigare man tar tag i problemen, desto bättre är det. Det hjälper er att närma er varandra och komma framåt i relationen.

 

Att tidigt söka hjälp av någon som bägge parter kan känna förtroende för, kan ofta vara ett viktigt första steg.

Genom samtalsterapi byggd på KBT får ni hjälp med att förstå de egentliga orsakerna till problemen, och hur ni kan

komma tillrätta med dem.


 

KBT samtalsterapi kan vara till hjälp för att hantera problem i alla relationer.

 

 


KBT-samtalsterapi.es


ScandClinic - Pablo Picasso 1 - Playa Flamenca - 03891  Orihuela Costa


info@KBT-samtalsterapi.es

© Copyright. All Rights Reserved.