Gå ner i vikt med KBT

Gå ner i vikt med KBT


Handen på hjärtat – hur många måndagar, dieter och kurer har passerat i ditt liv?

Alla dessa metoder du prövat – och gått ner, men sen upp igen.

 

Det är inte du som är misslyckad utan metoderna som är otillräckliga.

Det handlar inte enbart om att du äter fel, det handlar om varför du äter – det handlar om känslor!

 

Vill du lyckas en gång för alla, behöver du vara motiverad för att arbeta med dig själv och kunna

avsätta tid för sessioner och de hemuppgifter som ingår i det här programmet.

 

Programmets utformning och metodik har sin grund i Stahre-metoden, KBT (kognitiv beteende terapi),

addiktologi och 12 stegsmetoden. Det är vetenskapliga och evidensbaserade metoder.

 

Få koll på känslorna

Programmet vänder sig till dig som vill förändra ditt ätbeteende och din relation till mat, förbättra din hälsa, din

självkänsla och din syn på utseende och vikt, samt hitta hållbara sätt att hantera negativa känslor och tankar.

 

Det finns flera sätt att ha ett mat- och ätberoende eller ätstörning på. Forskning och vetenskapliga studier visar

att beroendet/störningen sällan handlar om brist på kunskap om hur och vad man kan äta för att må bra och vara normalviktig. Allra oftast handlar problemet om känslor – att äta eller inte äta blir ett sätt att kontrollera och döva

känslor som ångest, övergivenhet, depression och meningslöshet, men även vid överdriven upprymdhet och maniska tillstånd.

 

Det forskning också visar på, är att hjärnan utvecklar ett beroende varje gång du dövar känslor med att äta.

Du får en kick! Kicken består av att det i hjärnan frigörs Dopamin, något som hjärnan gillar ännu mer än du gillar

din mat. Dopaminet ”kidnappar” hjärnans belöningssystem, vilket till slut gör dig maktlös över begäret som uppstår.

 

Hur äter du?

Kanske är du överviktig eller överäter bara ibland? Du kanske normaläter på dagtid och överäter i ensamhet på kvällen? Kanske är du normalviktig men inser att du har ett problem i förhållandet till mat och ätandet?

Du inser att det handlar om mer än kost och motion?


Forskning visar att detta är det bästa sättet att, en gång för alla, hitta din normalvikt!
KBT-samtalsterapi.es


ScandClinic - Pablo Picasso 1 - Playa Flamenca - 03891  Orihuela Costa


info@KBT-samtalsterapi.es

© Copyright. All Rights Reserved.