Mindfulness

Mindfulness och Meditation


 

Vill du minska din stress?  Sova bättre?   Minnas mer?

Ha fokus och koncentration på arbetet?

Känna dig lugnare, gladare och mer avkopplad på fritiden?

Ta bättre beslut?

Kunna hantera förändringar?

Minnas personers namn?

Helt enkelt vara mer närvarande i alla sammanhang?

 

Kanske tränar du redan fysiskt - din kropp - för att uppnå en hel del av dessa mål.

Men visste du att hjärnan också går att träna som en muskel?

 

Ju mer du tränar fokus och uppmärksamhet, desto bättre ”kondition” får din hjärna - och du orkar helt enkelt leva mer balanserat. Mindfulnessmeditation ger dig mental styrka.

 

 

Mindfulness är forskningsbaserat

Runt om i världen bedrivs det forskning kring mindfulness och dess effekter. Ett flertal forskningsrapporter visar bland annat

att mindfulnessträning ger minskad stress, minskad oro, bättre sömn, minskat lidande, ökad förmåga att hantera smärta och ökad livskvalitet. Träningen ger också ökat fokus, bättre uppmärksamhet, ökad självinsikt och koncentrationsförmåga


Det senaste årens hjärnforskning kring mindfulness visar på en mängd positiva effekter på den mänskliga hjärnan.


Forskningen visar bland annat träning förbättrar arbetsminnet som bland annat är viktigt för vår uppmärksamhet och för känslomässig balans. Träning bidrar också till att synkronisera hjärnans olika delar så att vi använder vår hjärna på ett mer optimalt sätt.


2009 års nobelpristagare i medicin, Elizabet Blackburn har publicerat data som talar för att mindfulnessträning kan förlångsamma cellernas och kanske också människans åldrande.

 

Effekter av Mindfulness

Mindfulness i skolan ger barn bättre koncentration, lugnare miljö på lektioner, mindre mobbing och mycket mer.


Mindfulness på arbetet är ett verktyg som är enkelt att använda och ger stor effekt. Du minskar din stress, ökar ditt lugn och din koncentrationsförmåga. Dessa saker leder bland annat till förbättrad arbetsmiljö, större glädje och högre produktivitet.

Det syns med andra ord i resultaträkningen och i arbetsklimatet!


Mindfulness som en del av sjukvård visar effekter vid tillstånd som bl a stress och utbrändhet, smärta, högt blocktryck och ångest  och sömnproblem.


Kurser och egen träning

Vi integrerar oftast Mindfulness som en del av behandlingarna, oavsett problemområde.


Vi håller också kurser:


  • Mindfulness för nybörjare
  • Mindfulness i Skolan
  • Mindfulness på Arbetet


Kontakta oss för mer information.KBT-samtalsterapi.es


ScandClinic - Pablo Picasso 1 - Playa Flamenca - 03891  Orihuela Costa


info@KBT-samtalsterapi.es

© Copyright. All Rights Reserved.