Ätstörningar

Ätstörningar


Det finns flera sätt att ha en ätstörning på.


Forskning och vetenskapliga studier visar att ätstörningar sällan handlar om brist på kunskap om

hur och vad man kan äta för att må bra och vara normalviktig. Allra oftast handlar problemet om

känslor - att äta eller inte äta blir ett sätt att kontrollera och döva känslor som ångest, depression

och meningslöshet, men även vid överdriven upprymdhet och maniska tillstånd.


 

Bulimia Nervosa


En person med bulimia nervosa har frekventa hetsätningar. Det betyder att hon eller han

konsumerar riktigt stora mängder mat. Personen skall också uppleva en känsla av kontrollförlust

vid hetsätningstillfället. En person med bulimia (även kallat bulimi) använder sig regelbundet av

någon extrem metod att kontrollera sin vikt eller figur. Dessa metoder kan vara självframkallade

kräkningar, missbruk av laxermedel, överdriven motion och intensiv bantning eller fasta.

Personen är också extremt upptagen med - och orolig över - sin kroppsform.

Hela personens tillvaro domineras av denna upptagenhet och oro.

Oftast syns inte ätstörningen, då personen förefaller vara normalviktig.

 


Hetsätning


Personer med hetsätning har upprepade hetsätningar med känsla av kontrollförlust, men använder sig inte av

några extrema metoder för att kontrollera sin vikt såsom personer med bulimi gör. Klinisk erfarenhet och forskning

visar att hetsätningsstörning har en bredare spridning än bulimi.

Det är en vanlig missuppfattning att alla med hetsätningsstörning är överviktiga.


Överätning


Personer som överäter gör det oftast vid alla måltider och mellanmål. Ofta har man tappat kontakt med riktig hungerkänsla

och förväxlar lätt andra känslor med hunger. Ofta finns ett beroende efter vissa livsmedel, t ex läsk, godis och annat med

högt sockerinnehåll.


Anorexia Nervosa


Många känner till anorexia nervosa (även kallat anorexia eller anorexi) bland annat för att störningens fysiska effekter är så uppenbara. Även som störningen skiljer sig från bulimi och hetsätning på flera viktiga punkter, är den nära besläktad med bulimi.

En person med anorexi är signifikant underviktig och detta som ett resultat av hans eller hennes egna ansträngningar. Dessutom är personen mycket upptagen och orolig över sin kroppsform och/eller vikt. Istället för att vara orolig för sin undervikt, ska personen emellertid vara livrädd att gå upp i vikt och bli tjock. En störd uppfattning om den egna kroppens form och storlek gör att en person med anorexi betraktar sig själv som tjock, trots sin låga vikt.


Oftast ligger helt andra orsaker än vikt och utseende bakom anorexin. Det kan handla om t ex trauman, övergrepp m m och

anorexin blir ett sätt att kontrollera jobbiga känslor.

 

Oavsett hur du mår, så är KBT en framgångsrik väg att bli fri från ätstörningar.

 

 


KBT-samtalsterapi.es


ScandClinic - Pablo Picasso 1 - Playa Flamenca - 03891  Orihuela Costa


info@KBT-samtalsterapi.es

© Copyright. All Rights Reserved.