Depression - nedstämd

Nedstämdhet och Depression


Vid en depression är sinnesstämningen påtagligt sänkt.

Intresset för vardagliga aktiviteter minskar och man känner sig ofta trött, ledsen och orkeslös.

Aktiviteter och sociala kontakter man tidigare tyckte om, ger inte längre någon glädje.


Detta gör att man drar sig undan, vilket lätt skapar en negativ spiral som det kan vara svårt att

bryta på egen hand.Negativ påverkan

Tillvaron kan kännas meningslös, framtiden hopplös. Skuldkänslor och självmordstankar kan

förekomma. Det är vanligt att sova väldigt mycket eller inte alls.

Koncentrationen och aptiten kan påverkas negativt.

 


Orsaker

En fjärdedel av alla kvinnor och en femtedel av alla män drabbas någon gång i livet av nedstämdhet,

som är så djup att det kallas depression. Ofta föregås detta av en kris av något slag - t ex skilsmässa,

förlust av anhörig, arbetslöshet eller sjukdom.

 


KBT är effektivt

Kognitiv beteendeterapi ger den deprimerade nya effektiva verktyg för att hantera motgångar och besvikelser i

livet och därmed minska också risken för återfall. Det finns idag starkt stöd för att kognitiv beteendeterapi är en

effektiv behandling vid lindriga och måttliga depressioner.


KBT-samtalsterapi.es


ScandClinic - Pablo Picasso 1 - Playa Flamenca - 03891  Orihuela Costa


info@KBT-samtalsterapi.es

© Copyright. All Rights Reserved.