Individuell terapi

Behandling som leder till nya insikter


Först gör vi en analys

Behandlingen inleds med 1-3 bedömningssamtal, under vilka vi kartlägger

och gör en analys av ditt problem. Tillsammans formulerar vi hur det ser ut

idag och vilka förändringar du vill uppnå.


Vi tar vara på de erfarenheter du har av vilka beteenden som har fungerat bra

hittills - och vilka som har fungerat sämre.

Vi lägger upp en plan för hur du ska nå dina mål och hitta ett bättre sätt att

leva ditt liv och må bra i vardagen.


 

Dina mål är viktiga

Vilka mål har du med att gå i terapi?

Tillsammans formulerar vi dina mål och delmål samt säkerställer att dessa är överens

med dina värderingar och större livsmål.

Vi säkerställer också att dina mål är rimliga, relevanta och uppnåeliga.


 

Din vardag är en del av behandlingen

Behandlingen kan vara olika lång, beroende på problemets art, men KBT kännetecknas av förhållandevis korta

behandlingstider.

Ett snitt på behandlingslängd ligger på 10-20 samtal. Men det är lika vanligt med både fler och färre.

I början ses vi ofta - helst en gång per vecka - och mot slutet blir det längre och längre mellan samtalen. Mellan de

två sista samtalen kan det ofta gå 3 månader.

 

Huvudpunkten i behandlingen ligger på de hemuppgifter du och din terapeut kommer överens om. Eftersom förändringen

måste göras i din vardag, är hemuppgifterna det viktigaste sättet för dig att öva in nya tankemönster och beteenden i din

vanliga miljö.


Vad behöver du hjälp med?


KBT-samtalsterapi.es


ScandClinic - Pablo Picasso 1 - Playa Flamenca - 03891  Orihuela Costa


info@KBT-samtalsterapi.es

© Copyright. All Rights Reserved.