Oro och ångest

Oro och Ångest


Ångest är en känsla av starkt oro, obehag eller rädsla.

Har man ett ångestsyndrom upplever man mer rädsla än vad som egentligen är rimligt.

 

Ungefär 7 % av befolkningen, lider av minst ett ångestsyndrom.

 

Hand i hand med ångesten finns ofta önskan att fly från eller undvika det som framkallar

ångesten. Denna pendling mellan starka upplevelser av rädsla och en vilja att fly undan

och slippa dessa känslor utgör kärnan i ångestsyndromen.

 


KBT hjälper

Omfattande forskning visar att KBT - kognitiv beteendeterapi - är den behandling som ger allra bäst resultat om man lider av ångest.

I behandlingen får man börja med att sätta upp mål, som handlar om hur man skulle vilja att ens liv såg ut, vilka saker man skulle vilja kunna göra och så vidare. Därefter lär man sig, med olika verktyg, att möta ångesten, stå ut med den och bemästra den.

 


GAD - Generaliserat Ångestsyndrom

Den som besväras av generaliserat ångestsyndrom lider av en ständigt gnagande oro för en rad olika saker - stora som små.

Det kan gälla arbete, hälsa, ekonomi, olyckor och anhöriga. Oron tar mycket kraft och tid och leder inte sällan till att man undviker att exempelvis läsa i tidningen om olyckor, eller att öppna posten.

 

Men den som lider av GAD ägnar också ofta mycket tid åt att ringa och kolla upp att allt gått bra, att fråga andra vad de tror kommer hända, läsa i oändlighet på internet om det man oroar sig för o s v.

 

Personer med GAD vet att deras omgivning många gånger tycker att de oroar sig i onödan, men det kan kännas rent av tvångsmässigt att behöva göra det.


Den ständiga oron står sällan i proportion till de påfrestningar som person förväntar sig ska hända, men tankarna upplevs som så svåra att kontrollera. Inte sällan påverkar den ständiga oron hela livssituationen, i värsta fall får man svårt att fungera normalt i vardagen och att sköta sitt arbete och familjeliv.

 

Förutom ständig oro, får dessa personer ofta fysiska symtom - såsom huvudvärk, magont och svårt att koncentrera sig, samt problem med sömnen. Irritabilitet, spänningar och pessimism är vanligt hos personer som besväras av Generaliserat Ångestsyndrom.


Vill du bli av med oro och ångest?

 


KBT-samtalsterapi.es


ScandClinic - Pablo Picasso 1 - Playa Flamenca - 03891  Orihuela Costa


info@KBT-samtalsterapi.es

© Copyright. All Rights Reserved.