Sömnproblem

Sömnproblem


Sömnproblem har blivit allt vanligare. Runt en tredjedel av alla människor har svårt att somna eller

vaknar mitt i natten och har svårt att somna om.

 

Många lever dagligen med en känsla av att inte vara utsövd. För 10-15 % av befolkningen är

problemen ihållande.

 

Så gott som alla människor har råkat ut för sömnsvårigheter någon gång under livet.

För vissa personer blir svårigheterna bestående och en negativ spiral skapas; stress och oro inför

att inte kunna sova, som i sin tur kan förvärra sömnsvårigheterna.

 

Att inte kunna sova är frustrerande och har ofta negativ inverkan på humöret och det dagliga livet,

både arbete och fritid.Att sova gott

 

Omfattande forskning visar att KBT är en mycket effektiv metod för att behandla sömnsvårigheter, oavsett om

de uppträder ensamt eller tillsammans med andra svårigheter såsom t.ex. depression, ångest eller kroppsliga problem.

 

Vår behandling är mycket enkel och konkret. Du får bra verktyg som du tränar på hemma mellan varje terapi-

tillfälle.  Du kan hela tiden se dina framsteg med hjälp av en så kallad sömndagbok där du registrerar hur du sover.


Med KBT samtalsterapi får du hjälp med att bryta den negativa spiralen och etablera sömn- och

levnadsvanor som syftar till att få en god sömn.

 


KBT-samtalsterapi.es


ScandClinic - Pablo Picasso 1 - Playa Flamenca - 03891  Orihuela Costa


info@KBT-samtalsterapi.es

© Copyright. All Rights Reserved.