Självkänsla

Självkänsla och Självförtroende


Vad är vad?  Vi brukar definiera det så här:

 

Självförtroendet är din tro på din förmåga att klara av att göra olika saker och hantera olika situationer.

 

Självkänslan är dina känslor för dig själv!

 

Vad tycker du om dig själv - egentligen? Vad säger den där lilla rösten inne i ditt huvud till dig?

 

Hälsosam självkänsla

En stabil och hälsosam självkänsla yttrar sig genom att du känner att du förtjänar att må bra, vara

lycklig och att nå de framgångar som känns viktiga för dig.

Att du är uppfylld av en känsla av att vara kompetent att hantera tillvarons utmaningar på ett bra sätt.

En stabil självkänsla leder till en inre trygghet, som gör att du litar på dig själv och att kritik eller

åsikter från omgivningen inte påverkar din inre stabilitet.

 


Trygg anknytning

Grunden för en stabil självkänsla byggs upp redan under barndomen. Det sker genom att föräldrarna

bl a erbjuder en villkorslös kärlek och skapar en trygg anknytning till barnet. För barnet är det viktigt att bli

sedd för den individ den är och att barnet får känslomässigt stöd och stabilitet.

 

Självkänsla är dock något av en färskvara. I ett destruktivt förhållande kan det gradvis brytas ner genom att ens frihet begränsas, eller att man blir utsatt för psykiska eller fysiska övergrepp. Även på arbetsplatser kan ens självkänsla brytas ner. Känslor av utanförskap, meningslöshet, stress eller hopplöshet kan vara utlösande orsaker.

 

Stärkt självbild

Med hjälp av KBT stärker du din självkänsla, oavsett på vilken nivå den befinner sig idag. De metoder vi använder hjälper dig att hitta nya sätt att se på dig själv och din omgivning. Du stärker din självbild, vågar mer och river gamla hinder.


Din relation till dig själv och andra förbättras och det blir helt enkelt lite roligare att leva.

 

 


KBT-samtalsterapi.es


ScandClinic - Pablo Picasso 1 - Playa Flamenca - 03891  Orihuela Costa


info@KBT-samtalsterapi.es

© Copyright. All Rights Reserved.