Social fobi

Social Fobi


Social fobi handlar om oro och ångest inför att stå i centrum för andras uppmärksamhet

och en rädsla att bli granskad, bedömd och - i värsta fall - bortgjord.


I vissa fall uppstår oron i mer officiella sammanhang - t ex när man ska tala inför en grupp,

presentera sig på ett möte eller redovisa en arbetsuppgift.

I andra fall kan det handla om en oro att inte vara tillräckligt trevlig eller rolig på en middag,

eller känslan av att inte veta vad man ska säga när man pratar med någon.

 

Olika symtom

Typiska symtom är hjärtklappning, svettningar och oro för att rodna eller skaka.


När man känner av detta upplever man att andra ser och kommer att tänka negativt om mig - att jag är svag eller inkompetent. Eftersom det känns så plågsamt att utsätta sig för denna ångest gång på gång, börjar många att undvika alla de sociala situationer de kan, trots att de egentligen inte vill vara utan social kontakt.

Depression är vanligt i samband med social fobi, och är ofta kopplat till att man blivit allt för socialt isolerad.

 

Den sociala fobin har en stark inlärningskomponent. I takt med att man undviker sociala situationer allt mer, så förstärks fobin. Detta kan leda till att man så småningom upplever panikattacker i sociala sammanhang. Social fobi anses vara ett mycket vanligt problem och ca 16% av alla svenskar beräknas lida mer eller mindre av detta.


Känner du igen dig?

 


KBT-samtalsterapi.es


ScandClinic - Pablo Picasso 1 - Playa Flamenca - 03891  Orihuela Costa


info@KBT-samtalsterapi.es

© Copyright. All Rights Reserved.