Stress och utbränd

Stress och utbrändhet

 


Vad som upplevs stressande är individuellt och stress kan hänga samman med både positiva

och negativa känslor. Att livet förändras och vi hamnar i nya situationer är många gånger något bra.

Nya erfarenheter kan berika oss och leda till ökad säkerhet och livskvalitet.

Men alltför mycket stress kan också resultera i en rad negativa konsekvenser.

 

De flesta av oss har under kortare perioder drabbats av stress utan att bli sjuka. men om vi lever

under stark stress en längre period utan möjlighet till att återta kontrollen, få vila och återhämtning,

så ökar vi risken för att drabbas av mer ihållande besvär.

 


Kontrollförlust


Stress är den fysiologiska och mentala reaktion som vi upplever i en utmanande eller ansträngande situation. Exempel på livshändelser som får oss att känna ökad stress kan vara bortgång av närstående, att få barn, förändringar på arbetet och våra relationer. Situationer när vi känner att vår möjlighet att kontrollera, är begränsad eller kanske obefintlig.

 


Symtom


Vi kan känna nedstämdhet och uppleva sömnsvårigheter. Ihållande trötthet, ibland ångest och framförallt koncentrationsproblem och minnesstörningar är vanligt.


Även immunförsvaret påverkas och du kan dra på dig både förkylningar och bli mer infektionskänslig.

Ditt humör påverkas, vilket kan innebära svårigheter med dina relationer i vardagen.

 

Långsiktiga konsekvenser av stress är bl a högt blodtryck, huvudvärk, värk i axlar/nacke, hjärt- och kärlsjukdomar samt psykisk ohälsa. Därför är det viktigt att du tar dig tid att varva ner för att kunna återhämta dig.

 

Vi erbjuder effektiv stresshantering med många olika tekniker, som anpassas efter var och ens individuella förutsättningar och behov.


KBT-samtalsterapi.es


ScandClinic - Pablo Picasso 1 - Playa Flamenca - 03891  Orihuela Costa


info@KBT-samtalsterapi.es

© Copyright. All Rights Reserved.