Tvångsyndrom

Tvångssyndrom


 

Tvångssyndrom är det när du lider av tvångstankar och/eller tvångshandlingar.

Tvångstankar är återkommande, ofrivilliga tankar som är svåra eller omöjliga att slå bort.

Tvångshandlingarna lindrar, åtminstone tillfälligt, den ångest som tvångstankarna orsakar.

 

Om du har tvångssyndrom inser du nog att dina tankar är orimliga och att dina tvångshandlingar

är onödiga. Men du känner ändå att du måste utföra dem.


Tvångstankar


Vanliga tvångstankar är ”tänk om”, till exempel ”tänk om jag har glömt spisen på” eller ”tänk om

det börjar brinna”.

Andra tvångstankar kan handla om ett behov av kontroll eller att det ska kännas ”precis rätt” när

man utför vardagliga rutinhandlingar.

 

Tvångshandlingar


Tvångstankarna väcker kraftig ångest som dämpas av upprepade, ritualiserade tvångshandlingar.

Det kan till exempel vara att tvätta händerna väldigt ofta och noggrant, eller att kontrollera alla lås

i hemmet.

Insikten att tankarna och handlingarna är orimliga leder till starka skamkänslor, vilket gör att man

kan försöka dölja sin sjukdom för familj och vänner.

 


Kom tillrätta med tvångssyndrom hos KBT-samtalsterapi.es

 

Med kognitiv beteendeterapi kan man komma tillrätta med tvångssyndrom, genom att i en lagom takt steg för steg

vänja sig av med dem. Ett viktigt inslag i KBT-samtalsterapi's behandling mot tvångssyndrom är exponering med responsprevention.


Det går ut på att du gradvis först exponerar dig för t ex ”slarv” eller ”smitta”, och sedan självmant avhåller dig från att

återskapa ”ordningen” genom kontroll eller tvättning.


Samtalsterapi baserad på KBT sker genom lätthanterliga övningar, så att du känner att oroskänslorna går att hantera

utan att behöva att neutralisera dem.

 

Genom samtalsterapi med KBT ges ett stabilt stöd i att i lagom takt vänja dig av vid tvångssyndrom. Allt efter som

besvären avtar, upplevs tillvaron mer normal. Det kan gå på några få gånger och leder till ett lugnare och behagligare liv.

 

Vill du bli fri?

 


KBT-samtalsterapi.es


ScandClinic - Pablo Picasso 1 - Playa Flamenca - 03891  Orihuela Costa


info@KBT-samtalsterapi.es

© Copyright. All Rights Reserved.